Akono AB servar och rengör luftvärmepumpen

Akono AB hjälper snabbt och effektivt dig som har en luftvärmepump. En luftvärmepump behöver service precis som andra maskiner i hushållet. Med rätt service håller pumpen längre och ger bättre resultat. En luftvärmepump som inte tas om hand kan bli så dålig på sin uppgift att hela enheten måste bytas ut.

Vad kan Akono AB hjälpa till med?

 Vad kan Akono AB då göra för att se till att din luftvärmepump blir så gott som ny? Servicen går ut på att rengöra filtret från damm och smuts. Om det behövs byter Akono AB ut det. Filtret sitter där för att hålla smutsen borta men ibland följer det med partiklar genom det som istället fastnar inuti pumpens fläkt och kondensor. Tas inte smutsen bort, och rengörs inte filtret kan bakterier och mögel växa till sig inuti pumpen som sedan sprids med luften i bostaden.

Det här gör i sin tur att pumpen drar betydligt mycket mer energi än när den är rengjord. För att undvika både detta och skador på inomhusluften och de som bor i bostaden bör du regelbundet låta Akono AB rengöra din pump. Du sparar pengar på det i längden, eftersom det är billigare med service än det är att köpa en helt ny.