Kvinnor under vikingatiden

Många saker har förändrats en hel del när det gäller synen på kvinnor idag jämfört med synen på kvinnor under vikingatiden.

I dagens samhälle har kvinnor rätten att själva bestämma över sitt eget liv. Genom att kvinnor nu för tiden också har rätt till både utbildning och arbete kan de dessutom uppnå ekonomiskt oberoende.

Under vikingatiden gömdes kvinnor ofta bakom männen, som var familjens företrädare utåt sett. Alla arbetsuppgifter var strikt könsfördelade. Kvinnans ansvarsområden var mycket omfattande. Hon skulle ta hand om hemmet. Barn, mat, kläder och djur skulle skötas. Mycket hantverk utfördes dessutom av kvinnor.

Först om mannen lämnade hemmet på vikingafärder eller om kvinnan blev änka synliggjordes hon, och hon fick då själv ta hela ansvaret för gården. Detta gav henne en stark ställning, eftersom hon förde släktens fortsatta spridning vidare genom sitt arbete.

Kvinnor lärde sig mycket under sitt arbete på gården, och dessa kunskaper fördes vidare muntligt mellan olika generationer. Detta gjorde att kvinnor tilldelades stor respekt som förmedlare av kunskap och traditioner, och dessutom som barnmorskor och läkare.

Även i det religiösa livet var kvinnor viktiga. Det fanns inte bara kvinnliga gudar, utan också kvinnliga präster som kunde ha betydelsefulla roller i olika ceremonier.