Kvinnor

Män och kvinnor är olika av naturen. En del skillnader kan man tydligt se. Till exempel är män både längre och starkare än kvinnor. Självklart finns det stora individuella skillnader hos båda könen, men tittar man på medelvärden kan man tydligt se att skillnaderna finns där.

Det finns också skillnader som är lite svårare att analysera. Kvinnor förknippas ofta med egenskaper som värme, lugn och ömhet. Man kan fundera på vad detta beror på.

Alla dessa skillnader får en tydligare mening om man ser på saken ur ett evolutionärt perspektiv, där de fysiska och psykiska förutsättningarna för fortplantning ser mycket olika ut mellan män och kvinnor.

Under en hel livstid kan kvinnor bara föda ett begränsat antal barn, vilket gör att det är väldigt viktigt att avkomman tas om hand på rätt sätt.

Medan mannen utvecklade egenskaper som underlättade när han skulle försörja familjen, lade kvinnan istället mycket tid och energi på att ta hand om avkomman. Detta har lett till att den verbala och sociala samt empatiska förmågan hos kvinnor har utvecklats, eftersom dessa egenskaper lämpade sig väl för kvinnans uppgift.

Precis som när det gäller längd och styrka är även egenskaper som empati och medkänsla dock väldigt individuella, och påverkas av en hel rad olika faktorer.